fbpx

Sår

Skriv ut PDF-instruktioner:

Sårläkning process

Sårläkning delas upp i fyra olika skeden:

1) Inflammationsskedet då kroppen skyddar sig mot de faror som såret kan orsaka (blodförlust, inträngande av främmande ämnen i kroppen osv.)

2) Reningsskedet då kroppen strävar att avlägsna döda vävnader och främmande ämnen.

3) Reparationsskedet då kroppen reparerar skadorna och såret växer igen.

4) Mognadsskedet då finslipning av de reparerade vävnaderna sker. Vården av såret beror på i vilket stadie och hur allvarligt det är, samt var det är beläget. Lämplig vård avgörs bäst av en veterinär.

Stora ”flyktdjur” som hästar får ofta sår. Såren kan vara av många olika slag. Stick-, skär-, bit- och stora sår kräver oftast veterinärvård. Vänd dig alltid till en veterinär i dessa fall, och annars också om du är osäker. Som första hjälp vid en olycka bör man stoppa blodflödet med ett tryckförband eller liknande. Såret tvättas grundligt. Spolning med vatten är oftast det effektivaste sättet att få bort smuts ur såret.

Såret i sig själv är mottagligt för infektioner. Bra sårvård förutsätter att såret hålls rent och att man motverkar infektioner samt befrämjar återuppbyggnaden av hudvävnaden på sårområdet. Mot infektioner använder man desinficerande och antimikrobiska ämnen. Vanliga bredskaliga syntetiska ämnen som dödar bakterier är t.ex. povidone med jod, chlorhexidine samt olika etanolbaserade medel. Ämnena kan orsaka hudirritation och fördröja samt förhindra hudens återuppbyggnad. Etanolbaserade medel svider oftast och orsakar obehag som därmed leder till att djuret motstår vården. Genom att hålla själva sårområdet fuktigt hjälper man återuppbyggnaden av hudvävnaden.