fbpx

Produktsäkerhet

Många djurvänner blir överraskade då de får veta att djur juridiskt sett räknas som föremål. Det här igen innebär att det enda som reglerar vårdprodukter för djur är kemikalielagstiftningen med TUKES (Säkerhets- och kemikalieverket) som övervakande myndighet i Finland. Vårdprodukter för djur, såsom krämer för irriterad hud, öronsköljare för hundar, schampon och andra motsvarande produkter räknas till samma kategori som exempelvis bilbatterievätskan. Läkemedel däremot följer läkemedelslagstiftningen, och kosmetika för människor följer kosmetikalagstiftningen.

SOLHEDS Derma-seriens produktsäkerhet

Produktsäkerhet är alltid vår första prioritet. Ingredienserna i våra produkter väljs baserat på vetenskapliga bevis för deras effektivitet. Vi utreder också alla råämnens biverkningar. Det här innebär att vi tar reda på vad deras möjliga biverkningar är eller om de är giftiga för katter, hundar och hästar. Vi väljer endast ämnen som är trygga för dessa djur. Vi använder också endast sådana ämnen som är kemiskt analyserade och vars halt av verksamma ämnen och fettsyror har mätts. Alla eteriska oljor vi använder har en kvantifierad mikrobkänslighet. Mikrobkänsligheten anger vid vilken koncentration den ifrågavarande eteriska oljan förstör specifika mikrober (bakterier, svampar).

SOLHEDS Derma-produkter innehåller alltid oljor med en hög halt av verksamma ämnen, och vi använder aldrig växtextrakt (tinkturer) med låga halter av verksamma ämnen om det finns oljor att tillgå. Vi väljer alltså olja framom växtextrakt. Därtill utför vi hudirritationstest med våra produkter och vi utreder råämnenas och produkternas så kallade terapeutiska fönster, det vill säga vid vilken halt man säkert kan uppnå det bästa resultatet.

Med hjälp av de ovan nämnda åtgärderna försäkrar vi att råämnena används korrekt, utan att orsaka skada eller fara för djur.

SOLHEDS Derma-produkter är huvudsakligen så kallat självkonserverande, alltså behövs inga konserveringsmedel eftersom produkternas sammansättning garanterar hållbarheten. Inga thiazoliner, bensoater, parabener eller andra konserveringsmedel som man vet att orsakar hudirritation används i SOLHEDS Derma-produkter. Det är speciellt utmanande att framställa produkter ämnade för katter eftersom många ämnen, speciellt konserveringsmedel, är skadliga eller giftiga för katter. Konserveringssystemet som används i SOLHEDS Derma-produkter lämpar sig till och med för katter. Alla våra produkter uppfyller kosmetikalagstiftningens striktaste kriterier vad gäller mikrobhållbarhet och är samtidigt hudvänliga för djur. Detta har testats och bekräftats i ett ackrediterat externt laboratorium, på samma sätt som kosmetika för människor.

Ingen etanol (alkohol/sprit) används i SOLHEDS Derma-produkter eftersom det torkar ut huden och orsakar sveda. Våra produkters slutliga formulering, alltså dess slutliga användningsform, är ämnad för djur. Krämer absorberas snabbt utan att lämna en oljig eller fet yta som samlar smuts. Våra schampon är lätta att skölja ur, de är hudvänliga och torkar inte ut huden. De produkter som är ämnade för daglig användning innehåller inga starka verksamma ämnen såsom en hög halt av eteriska oljor, kåda eller tjära. Vid felanvändning kan dessa råämnen bland annat ge upphov till motståndskraftiga mikrobstammar eller början till hudirritation. SOLHEDS produkter är tillverkade så att de orsakar lägsta möjliga kemiska belastning för huden. Vi justerar pH så att det är lämpligt för djur, vilket betyder att SOLHEDS Derma-produkter har ett pH värde kring 7 för de produkter där pH är justerbart.

Våra produktionsutrymmen är ändamålsenliga och möjliggör en trygg och ren framställning av våra produkter. I tillverkningen av SOLHEDS Derma-produkter används alltid sterilt vatten. Produkterna tillverkas och packas aldrig heller manuellt vilket garanterar deras renhet och produktsäkerhet. Våra produkters renhet kontrolleras alltid med hjälp av mikrobtest.

Vetenskapligt bevis för våra produkters effektivitet finns på vår webbsida, publicerat på veterinärdagarna 2015. Detta hittar du här.

På etiketten finns det heltäckande information och instruktioner för hur produkterna ska användas så att de är säkra, och på vår webbsida hittar du ytterligare information. Förpackningsmaterialens lämplighet har testats i hänseende till deras användning och råämnenas inverkan på dem. Våra förpackningar tillverkas av återvunnet material för att främja principerna för hållbar utveckling.

Saija tekee töitä vetokaapissa

SOLHEDS Derma-produkter har en egen produktutveckling och vi forskar kontinuerligt i hur våra produkter och deras egenskaper kan förbättras. Grunden för våra produkter ligger i en hög professionell kompetens och lång erfarenhet inom läkemedelsutveckling.

Utöver produktsäkerhet är även ekologiska och gröna värderingar en av våra grundprinciper. Hela våra verksamhetsprinciper grundar sig på principer för hållbar utveckling, inte endast då det gäller råämnen.  I våra naturprodukter följer vi kosmetikans kriterier och ekocertifieringens principer. Genom att investera i gröna principer stödjer vi planetens välmående. Mera om vår gröna val hittar du här.

För oss djurvänner är det en självklarhet att satsa på produktsäkerhet. För oss är djuret värt trygga och effektiva vårdprodukter.

Vad innebär produktsäkerhet?

Kosmetiska preparat ämnade för människor, alltså produkter för extern användning såsom krämer och shampon, faller under kosmetikalagstiftningen. Den här lagstiftningen garanterar åtminstone en grundsäkerhet med beaktande av människors välmående. Övervakningen av detta görs av myndigheter (TUKES i Finland). Det här syns bland annat i regleringen av ingredienser så att produkten är trygg för människor.  TUKES övervakar bland annat de tillåtna halterna av ämnen och olika begränsade ämnen: Ämnen som inte får användas. Därtill finns det strikta begränsningar för produkternas hållbarhet. Användningen av konserveringsmedel är också strikt begränsad. Syftet med dessa begränsningar är att garantera produktens trygghet för människor. De ämnen som används och produkter bokförs och övervakas noggrant. Samma regleringar gäller hela produktionsprocessen, även när det gäller utrymmen, förpackning och redskap/instrument. Standarden för sakkunskap är mycket hög.

Produktsäkerhet för djurvårdsprodukter, finns det?

Det finns ingen motsvarande garanti för produktsäkerhet för vårdprodukter riktade till djur. Det faktum att djurprodukter räknas till samma kategori som bilbatterievätskan innebär att många skadliga och direkt farliga ämnen får användas i djurprodukter. Starka rengörande och blekande ämnen som används för att rengöra WCn kan förpackas som djuprengörande schampo för hundar. Produkter som marknadsförs för katter får innehålla ämnen som är giftiga för katter. Man kan konstatera att djurprodukter i princip kan tillverkas hemma i badrummet och förpackas utan skyddshandskar i vilken burk som helst. Då djurprodukter får tillstånd att marknadsföras till människor faller det under kosmetikalagstiftningen ger skydd för människor, men inte för djur. Exempelvis är xylitol tryggt och till och med hälsosamt för människor, men giftigt för hundar. Kosmetikalagstiftningen skyddar alltså bara människors välmående.

Varningsmärken för kemikalier

Myndigheternas minimikrav på produktsäkerhet är skyldigheten att använda varningssymboler. Avsikten med symbolerna är att fånga konsumentens uppmärksamhet vad gäller produkternas säkerhet. De mest använda varningssymbolerna på djurprodukter är följande:

Varninsmärken för kemikalier

Tilläggsinformation hittar du här

Varningssymbolen anger att produkten innehåller ämnen som är brandfarliga, frätande, osv. ifall halten av dessa ämnen är så hög att varningssymbolen krävs.

Konsumenten kanske inte reagera på varningssymbolerna på det förväntade sättet om produktens namn exempelvis är “Hypoallergeniskt schampo”. Varningssymbolen för frätande ämnen förblir lätt onoterad på grund av det lovande namnet och välkända märket.

Motsvarande varningsmärken finns även på produkter riktade till människor, bland annat på nagellack borttagnings medel, hårlack och WC rengöringsmedel. Det här är bra att komma ihåg när man tänker på vilken kategori djurprodukter faller inom från ett säkerhetsperspektiv. Få människor skulle tvätta sitt hår med WC rengöringsmedel eller regelbundet spraya hårlack på huden.

På grund av de obefintliga säkerhetsstandarderna för djurprodukter tyvärr förstår en stor del av producenterna inte att se efter produktsäkerheten i de produkter de tillverkar och marknadsför, eftersom inga myndigheter kräver eller övervakar det.

Vem som helst får tillverka och packa sin egen kräm mot klåda, var och hur hen vill, och själv fastslå sin kvalitetsstandard och produktsäkerhet.

Naturprodukter och produktsäkerhet

Naturprodukter upplevs ofta felaktigt vara trygga produkter. Teträdolja, kåda, tjära och andra växtbaserade råämnen låter trygga att använda. Så är det verkligen inte. Alltför höga halter av naturliga råämnen som innehåller starka verksamma ämnen (kåda, tjära, beck, eteriska oljor…) utgör också en risk då det kommer till produktsäkerhet. Användningen av naturliga råämnen måste kontrolleras: hur de används, hur de kombineras och hur hög deras kvalitet bör vara för att kunna användas.

Det är ytterst viktigt att förstå sig på renheten och halten av verksamma ämnen i de naturliga ämnen man använder. Naturliga ämnen medför värde till användningsändamålet endast om det innehåller precis de verksamma ämnen som behövs för att nå det eftersökta resultatet. Varje olja och sats av råmaterial är olika. Halten av kåda i produkt X och i produkt Y är två olika saker.

Innehållsförteckningen för djurprodukter listar ofta tinkturer alltså extrakt, vilket låter fint. Värdefulla eteriska oljor framställs bl.a. genom ångdestillation. I processen utvinns oljor från växten, och dessa oljor innehåller värdefulla verksamma ämnen. Vatten avlägsnas från växten som en biprodukt. I vattnet finns endast en bråkdel av alla verksamma ämnena. Mängden vatten är flera gånger större än mängden olja som utvinns. Det här vattnet, som är en biprodukt, säljs under namnet tinktur eller extrakt.

Konservering av naturprodukter är också mycket utmanande eftersom de utgör en utmärkt grogrund för många mikrober, t.ex. bakterier.

Den växande “gröna boomen” har gett upphov till många nya produktserier på marknaden. Det finns olika trender inom produktionen och marknadsföringen av naturprodukter. För tillfället (2023) kan man se att det pågår en tävling mellan olika tillverkare av i Finland: vems preparat har den högsta halten av kåda. Ca 5 % av befolkningen är överkänsliga mot harts som finns i kåda och får en allergisk reaktion då de kommer i kontakt med kåda. Problemen blir värre då kvaliteten på råämnena kompromissas.

Inga verksamma ämnen bör användas i onödan eller dagligen, förutsatt att det inte finns ett klart behov för det, hur trevligt t.ex. tjära, kåda och teträolja än låter. Producenten kan igen välja sin egen kvalitetsstandard och produktsäkerhet för sina produkter.

När det kommer till kosmetika för människor finns det klara definitioner för vad som får kallas för en naturprodukt. Till exempel är användningen av biprodukter från petrokemisk utvinning såsom paraffin, vaselin och mineraloljor förbjudet i naturprodukter. Tyvärr är dessa ämnen allmänt förekommande i djurens “naturprodukter”. Det enda som begränsar definitionen av naturprodukter för djur är tillverkarens egen uppfattning.

Hur ska man välja en trygg djurprodukt?

Lagstiftningen sätter konsumenten i en utmanande situation då det kommer till valet av djurprodukter. Testningen av produktens säkerhet lämnas huvudsakligen till konsumenten med deras egna djur som försöksdjur. Lagen ger ansvaret till djurets skötare och produktens användare. Därför är det bra att ha koll på vissa saker då man väljer produkter.

På etiketten bör det finnas:

  • Komplett innehållsförteckning, inte bara enstaka ingredienser
  • Identifierbara namn på ingredienser, inte bara generiska beskrivningar såsom “konserveringsmedel”
  • Användningsinstruktioner
  • Motivering för preparatets förmodade effekt
  • Förvaringsinstruktioner
  • Produktens pH
  • Etiketten bör inte ha några kemiska varningssymboler!
Ryyni ja kesäpurkit

Kom ihåg:

Det är lätt att skapa snygga webbsidor, och artiklar skrivna av experter kan enkel kopieras och användas som egna bloggartiklar.

Företag bör ha ett ansikte och ett namn för sitt kunnande, inte bara ett anonymt samarbete med experter.

Kärlek till djur och djurhållning innebär inte kompetens, men är däremot en fin egenskap.

Publicerad forskning är alltid en stor fördel. Forskning är vetenskapliga publikationer som utförts av oberoende experter inom ämnet.

SOME-uppdateringar och egna pressmeddelanden, reklamer och bloggar uppfyller inte kriterierna för vetenskaplig forskning.

Framgång i tävlingar ämnade för marknadsföring garanterar inte produktens effekt eller säkerhet.

Man bör vara speciellt noggrann med produktsäkerheten då man väljer vårdprodukter för djur med känslig hud eller hudproblem. Hundar och katter som rengör sig genom att slicka sig kräver också extra eftertanke angående produktsäkerhet vid val av vårdprodukter.