fbpx

Mugg

Vård av mugg

Mugg är en sekundärinfektion, d.v.s. en bieffekt av ett primärt problem. Primära problem kan vara t.ex. solbränna (vita tecken), uppmjukad hud p.g.a. leriga/våta omständigheter eller sår, vilka alla är situationer som sänker hudens egna motståndskraft.

Med hjälp av veterinär kan du få en helhetsbild av din hästs åkomma och därmed bestämma bästa möjliga vård.

Vid mugginfektion ökar mängden mikrober i hudvävnaden p.g.a. hudens försämrade tillstånd. Ofta är det frågan om Dermatophilus congolensis, som är en anaerob bakterie. I värsta fall sprids bakterien till alla hudlager och då är infektionen inte mera lokal. En djupgående inflammation orsakar temperaturhöjning och svullnad och tillståndet kan leda till inflammation i lymfkärlen. När behandling lokalt inte mera hjälper, bör du be din veterinär att bedöma ifall en medicinkur behövs.

Ofta uppkommer också skorvar (sårskorpor) som är mycket infektiösa och som skyddar den symptomorsakande bakterien. Sårskorpan befinner sig utanför blodcirkulationen och är därmed utom räckhåll för systemisk antimikrob behandling. Därför krävs en god lokal behandling. Observera att paraffin- och vaselinbaserade produkter stärker den oönskade anaeroba bakteriens levnadsförhållanden.

Mugg kan vara ett väldigt känsligt och ömt tillstånd så man bör vårda försiktigt med respekt för hästens smärta och vid behov ta hjälp av lugnande medel.

UTSKRIFT PDF INSTRUKTIONER:

Nedan hittar du bruksanvisning av SOLHEDS -produkterna

1. Om hästen är väldigt hårig bör det insjuknade området klippas. (Veterinären ger ofta lugnande medel inför ingreppet). Meningen är att skapa ett luftigt område som andas och därmed försämra levnadsförhållandena för den anaeroba bakterien.

2. Skölj bort all smuts med vatten och blöt området ordentligt.

3. Massera försiktigt in Derma1 skin care schampo på symptom områdena.

4. Låt Derma1 skin care schampot verka i 5-10min. Vid besvärliga fall kan området tvättas två gånger. Meningen är att mjukgöra hudskorpan.

5. Skölj bort schampot ordentligt. Försök samtidigt lätt med fingrarna, utan att riva, lösgöra skorven så mycket det går. För intensiv behandling av skorven kan förvärra situationen.

6. Torka området ordentligt med ren handduk. Smörja området med Derma5 Germ Fighting kräm Massera in krämen på skorven och omkringliggande hudområden. Derma13 Zink Solution salvan är lämplig för savande hudinfektioner och inflammation i hudveck.

7. Upprepa vårdrutinen dagligen, om möjligt två gången per dag under de första dagarna. Derma5 krämen mjukgör hudskorpan och underlättar lösgöringen av skorven. Observera att den lossnade hudskor-ven innehåller smittsamma mikrober och bör avlägsnas med omsorg. Symptomområdet minskar i omfång från dag till dag.

8. Fortsätt vården tills muggskorven lossnar och ytterliga 2 dagar. Som efter vård av området använd Derma2 serum ett par dagar

9. Kontrollera muggområdena efter att de läkt och vid tecken på symptom påbörja vården i god tid innan skorv har bildats. Mugg som upptäcks i tid kan skötas med Derma1 skin care schampo och Derma2 calming serum.

OBS. Man bör inte avbryta vården i ett för tidigt skede då detta kan leda till att mikrobernas motståndskraft mot olika antimikrobiska ämnen ökar. Därför finns det risk att en kortvarig vård med varierande preparat förvärrar inflammationen.

Mugg blir ofta ett återkommande problem. Sjukdomen kan dessutom spridas från karleden till resten av kroppen. Lokala symptom som spridits till resten av kroppen sköts med systemisk behandling.

Bästa vården för sjukdomen är att undvika det som orsakar problemen samt att upptäcka symtomen och behandla dem så tidigt som möjligt.

Kontrollera riskområden vid den dagliga skötseln av hästen.