fbpx

Hudinflammationer/våteksem (mugg, hotspot, tassinflammation, svampinfektion, regnskållor…)

Typiska hudinfektioner

Typiska hudinfektioner på hund är hot spot, tassinfektioner och olika svampinfektioner, såsom jästsvamp vid ändtarmsöppningen, på tassar och i öron. Hästens typiska hudinfektioner är mugg, rasp, regnskållor, ringorm och svampinfektioner.

Nedan hittar du allmänna instruktioner för behandling av olika hud- och svampinfektioner, hund och häst. För hundar med furunkulos, kontakta din veterinär för att utvärdera behovet av lokal behandling. SOLHEDS Derma-produkter är väl lämpade för lokal behandling av furunkulos och för att stödja medicinsk behandling.

Orsaken till flera allvarliga hudinfektioner är anaeroba mikrober (t.ex. Bakterier) som lever och förökar sig under syrefria förhållanden. Därför är det viktigt att det inte bildas syrefria tillstånd på huden, t ex på grund av tjocka krämer/ salvor och tjock tät päls. Man bör därför försiktigt klippa det angripna området.

Om hudinflammationen är utbredd, långvarig eller allvarlig, kontakta alltid veterinär för att få situationen bedömd och behovet för systemisk antimikrobiell behandling

Du hittar mer detaljerade instruktioner för skötsel av mugg på häst här.

Råd till hanteringen av allmänna hudinfektioner med hjälp av SOLHEDS naturprodukter: hotspot (våteksem), mugg, tassinflammation...

Blöt det drabbade området och skölj bort smuts. Tvätta symptomområdet med Derma1 Skin Care schampo och låt verka i 3 – 10 minuter, skölj ordentligt. Desto allvarligare inflammation, dess längre verkanstid är att föredra. Schamponeringen kan vid tillfällig inflammation upprepas dagligen i 1–2 veckors tid och vid återkommande inflammation, 2-3 ggr i veckan. Vid små ytliga inflammationer  kan en tvätt räcka i kombination med Derma5 Germ Fighting Cream. Derma13 Zink Solution salvan är lämplig för våta/ fuktiga hudinfektioner och inflammation i hudveck. Observera att huden bör torkas fullständigt efter tvätt. Om tvättning inte är möjlig och området med inflammation kan hållas rent på annat sätt, kan Derma5 Germ Fighting sårsalva masseras in på området.

Smörj in det torra och rena inflammationsområdet dagligen med Derma5 Germ Fighting kräm, gärna två gånger per dag. Om infektionen är våt/fuktig använd Derma13 Zink Solution. Vid lindriga inflammationer räcker det ofta med enbart tvätt med Derma1 Skin Care schampo . Observera att huden bör torkas fullständigt efter tvätt med en ren handduk.

Ju allvarligare inflammation desto aktivare hudvård. Vid återkommande och kronisk hudinflammation finns det ofta en allergi i bakgrunden. Då kan tvätt med Derma1 Skin Care Schampo och sedan smörja med Derma2 Calming serum vara ett bättre alternativ.  Derma2 serum är utmärkt vid eftervård av inflammation, skadad hud samt främjar återväxten av päls.

 Derma1 Skin Care Schampo är väldigt drygt. Ett par droppar på hundens tassar är tillräckligt.

Antiseptisk tvätt med Derma1 Skin Care Schampo, kombinerat med antimikrobiell Derma5 GermFighting kräm ger bättre behandlingsresultat än bara tvätt eller smörjning.

Det är också en god idé att ventilera hotspoten/hudinflammation genom att klippa pälsen runt problemområdet. Undvik tjocka feta salvor (parifin, vaselinbaserad) de samlar smuts och skapar förhållanden som är gynnsamma för anaeroba bakterier (infektioner).

Behandling av svampinfektion på hund

Behandlingen av svampinfektion på hund baserar sig på antiseptiska tvättar. Det är vanligt att hundens svampinfektion är en sekundär inflammation, ett resultat av minskat hudmotstånd, vanligtvis på grund av en allergi.  Jästsvamp finns ofta i hudveck och raser med mera hudveck är mer utsatta. Anledningen till orsakerna och bakgrundsfaktorerna till svampinfektioner på hund bör utredas tillsammans med veterinär, gällande behovet av medicinering samt att infektionerna kan hållas under kontroll i framtiden. Derma1 Skin Care Schampo ger huden en antiseptisk behandling som eliminerar jästsvamp. Schampot lugnar irriterad hud samt klåda och torkar inte ut huden. Tvätta regelbundet beroende på inflammationssituationen. Blöt huden och massera Derma1 Skin Care schampo på området som ska behandlas, låt verka i 5–10 minuter och skölj. Observera att huden bör torkas fullständigt efter tvätt.

Derma8 Ear Cleaner är lämplig för att tvätta öron med jästsvamp, samt att stödja vid medicinsk behandling. Derma8 Ear Cleaner dämpar klåda och svampinfektion. Den stärker örats hudbarriär och rengör effektivt. Derma8 Ear Cleaner är även lämplig för känslig hud.

Koira hotspot

Hästens svampinfektioner / ringorm

Hevosen sieni-infektio pesu
Hevosen kiimahäntä

Ett typiskt symtom vid hudinflammation är rodnande, varm och kliande hud

Hudinflammation orsakas av ett flertal olika mikrober. Det kan vara fråga om bakterier, virus, svamp, jästsvamp eller mögel. Inflammation kan också orsakas av parasiter. Inflammation som orsakats av mikrober vårdas med antimikrobiska medel som dödar mikroberna. Därför rekommenderas provtagning från det inflammerade området för att fastställa vilken mikrob som orsakat inflammationen för att sedan kunna ge exakt rätt vård. Vården kan vara lokal och/eller systemisk. Med systemisk vård menas t.ex. sulfa- eller antibiotikakur som ges t.ex. oralt.

Povidone iodine, hexetidine, mikonazolnitrat och klorhexetidine är exempel på typiska syntetiska antimikrobiska ämnen som förgör ett flertal olika mikrober. Det finns både schampon och hudkrämer som innehåller dessa ämnen. Tyvärr kan de ofta orsaka hudirritation.

Ju fortare en hudinflammation upptäcks, desto bättre blir vårdresultatet. En tidigt upptäckt inflammation kan ofta skötas lokalt utan receptbelagda medel. Vården går ut på att man desinficerar, alltså tvättar, det angripna området rent från sjukdomsalstrande mikrober, samt stryker på antimikrobiska medel.

Inflammationens grad och intensitet avgör hur ofta man bör tvätta och vårda.

Slutresultatet beror på hur bra de vårdande ämnena i vårdpreparatet biter på just den mikrob som orsakat inflammationen. Ibland kan det vara fråga om en ihärdig mikrobstam på vilken de vanligaste antimikrobiska ämnena inte biter. Man bör inte avbryta vården i ett för tidigt skede då detta kan leda till att mikrobernas motståndskraft mot olika antimikrobiska ämnen ökar. Därför finns det risk att en kortvarig vård med varierande preparat förvärrar inflammationen. Undvik tjocka, feta krämer som samlar smuts på inflammationsområdet.

Utmaningar vid hudinflammation

Varje inflammation är en egen individuell sjukdom, fastän det utåt sett kan verka som en och samma åkomma. Typiska hudinflammationer på häst är mugg och regnskållor och på hund är hotspot och tassinflammation. Trots det gemensamma sjukdomsnamnet kan de olika varianterna kräva olika vård beroende på vad det är som orsakat t.ex. hotspot- eller mugg/karledsinflammationen.
 
När inflammationen sprider sig till de djupare hudlagrena kan det alstras sårvätska i hudområdet. Dessa inflammationer är oftast mycket smärtsamma för djuret. Vid djupare hudinflammation, så som furunkulos (tassinflammation) samt vid hotspot-inflammation, kan man försöka lindra åkomman lokalt. Också mugg/karledsinflammation sprider sig lätt till de djupare hudlagrena. Att ta bort hår underlättar vården. Om hudinflammationen är utbredd, långvarig och allvarlig bör en veterinär bedöma situationen samt behovet av systemisk vård. Lokal vård hjälper så länge inflammationen är lokal men det hjälper inte med lokal vård på områden där de verksamma ämnen inte förmår tränga in.
 
Hudinflammation kan utvecklas till ett tätt återkommande problem. Lokala symptom behandlas lokalt och inflammationer som spritt sig djupare behandlas systemiskt. Allergi kan ligga bakom återkommande hudinflammationer. Därför bör eventulla allergier utredas och behandlas på tillbörligt sätt. Problemet vid en återkommande hudinflammation hos djur är den kontinuitet som vården kräver. För att lyckas behövs det oavbruten vård tills inflammationen har lagt sig. Hundar och katter är lättare att sköta då de bor i samma hushåll som ägaren. För att vårda en häst krävs det ofta att ägaren samlar ihop ett team som hjälper till med att sköta för att trygga daglig vård.
 
Med hjälp av en veterinär får du en helhetsbild av ditt djurs åkomma och kan på basen av detta bestämma bästa möjliga vård.

UTSKRIFT PDF INSTRUKTIONER: