fbpx

Allergisk hud

Kliande hud är ofta det första och vanligaste tecknet på allergi i hundar, hästar och katter. Allergi betyder överkänslighet mot främmande, men ofta harmlösa, ämnen. Vid allergi överreagerar immunförsvaret och startar en ”renande” inflammationsreaktion för att bli av med det främmande ämnet. Eftersom inflammationen är ”onödig” är den enbart till skada för kroppens vävnader. Den allergiska reaktionen visar sig som hetta eller rodnad i huden och med tiden som svullnad, förtjockning och förhårdnad av huden. Hos sällskapsdjur förvärras inflammationen av att djuret slickar det angripna området. Den kroniska klådan gör att djuret skrapar och gnuggar sig, vilket orsakar ytterligare skada på huden och sekundära inflammationer (till följd av det primära problemet). Allergi kan orsakas av insekter, födoämnen, solljus, kemikalier och otaliga andra faktorer. Utred med hjälp av en veterinär vilka ämnen ditt djur är allergisk för. I första hand strävar man att utesluta och undvika de faktorer som framkallar allergin. De mest utsatta kroppsdelar för hundar är tassarna, öronen, ljumskarna och ansiktet. Hos katter drabbas öronen, tasslederna, ”armhålorna”, ljumskarna, mellanrummet mellan tårna och ansiktet. Allergin bryter vanligen ut vid ung ålder. Om man inte vårdar allergin blir den värre. Allergisk hud är annars också känslig, vilket man bör ta hänsyn till, och inte i onödan utsätta den för mekanisk och kemisk påfrestning. Titta från sektionen djurens tvätt instruktioner för skonsam och hudvänlig tvätt. https://solheds.peq.fi/sv/tvatt-av-djur/
 
Med hjälp av en veterinär får du en helhetsbild av ditt djurs åkomma och kan på basen av detta bestämma bästa möjliga vård.

Råd vid användning av SOLHEDS naturprodukter
som stöd vid allergiska symptom på hud.

Tvätta vid behov den drabbade huden med Derma1 Skin Care Schampo och låt det verka i 3 minuter, varefter schampot sköljs bort. Ibland räcker det med enbart vattentvätt och schamponering med Derma1 ca. 1-8 ggr per månad. Observera att tvättandet inte är nödvändigt varje gång. Det kan räcka med att endast borsta av huden, men ifall tvätt krävs bör man få huden torr. Smörja in de torra, rengjorda problemområdena dagligen och gärna 2 ggr per dag med Derma2 Calming Serum eller med Derma11 Anti-Itch Spray. Ytterligare hjälp fås av Derma5 Germ Fighting Cream samt Derma1 schampo på tvättdagarna eller en gång i veckan. Derma5  kräm lämpar sig också bra mot sk.elefanthud som uppstår vid fortsatt slitage av huden. Alternativt kan du använda Derma11 Anti-Itch spray istället för Derma2 Calming Serum. Sprayet är snabbare och lättare att använda speciellt vid kroppsområden och på grund av att den är nästan luktfri lämpar den sig även för hundars ansikte.

Problematiskt vid vård av djurallergi är att besvären kvarstår och blir således en bestående sjukdom som inte går om. En del allergier hör ihop med årstiden medan andra besvärar året runt. En lyckad vård förutsätter att djurägaren förbinder sig att dagligen vårda djuret under hela dess levnadstid. Börja vården av säsongbundna symptom i tid för att förebyggande stöda huden. Hundar och katter är lättare att sköta då de bor i samma hushåll som ägaren. För en hästägare gäller det ofta att samla ihop ett team som hjälper till med att sköta för att trygga en daglig vård. Vid kroniska sjukdomar som allergi är en god daglig basvård a och o.

Behandling av allergisk hud hos djur (tex. sommarexem)

Vid vård av allergi är det viktigaste att man undviker det som framkallar allergin. I sommareksem betyder detta att undvika knott och hos allergiska hundar med matallergi börjar man eliminera matvaror. Alltid lyckas det inte och då kan man med hjälp av immunterapi försöka att lösa problemet genom att så småningom härda djuret mot allergenen. Immunterapi finns inte ännu rutinmässigt att få för djur.
 
Eftersom det drabbade organet vid allergi är huden, bör man sköta väl om den. Till god hudvård hör att huden hålls ren och att man upprätthåller fuktbalansen med hälp av ett bra lotion samt att man vårdar allergisk inflammation. Den effektivaste vården mot den egentliga allergiska inflammationen är glukokortikosteroider. Glukokortikosteroid eller kortison är ett anti-inflammatoriskt ämne som dämpar den allergiska inflammationen. Kortison finns att få både som hudkräm samt som systemisk medicinkur, men båda kan tyvärr ge allvarlig biverkningar. Under uppsikt av veterinär är kortison ändå ett bra läkemedel och tills vidare det enda som finns att få mot akut allergisk inflammation.
 
För allergisk hud finns det både systemiska läkemedel och lokalt vårdande medel. Standard vård är kortisonbaserad och fettsyror. Effekten av antihistamin på djur har inte vetenskapligt kunnat entydligt bevisas. Många veterinärer har ändå konstaterat att det i vissa fall hjälper. Med hjälp av homeopati har man också lyckats lindra symptomen hos en del djur. Trots systemisk vård kräver huden också bra vård lokalt. Systemisk vård allena räcker alltså inte. Det hjälper inte med antihistaminkurer om inte antihistamin har någon inverkan på djuret. Man riskerar bara negativa bieffekter av överdosering.
 
Med tvätt, genom vilken man strävar att avlägsna såväl allergener som de allergiframkallande ämnena, minskar man påfrestningen av mikrober samt lugnar och sköter huden. Vid upprepad tvätt av allergisk hud räcker ofta enbart vatten. Då påfestar man inte huden i onödan med tvättmedel och kemikalier. I vårdhelheten ingår också hudkräm som sköter och lugnar huden. Vid vård av allergisk hud bör man undvika att använda tjocka och feta krämer som drar åt sig smuts.
 
Sidoeffekter till hudallergi är de sekundärinflammationer som uppstår i sår som orsaks av att djuret skrapar och kliar sig. Dessa inflammationer sköts enlig anvisningar för skötsel av hudinflammation och sårvård. Ett allergiskt djur blir inte fri från symptom om det kontinuerligt utsätts för allergenen. Tex. vid sommareksem, så länge det finns knott har hästen symptom och så länge en hund med veteallergi utsätts för vete har den symptom. I holistisk allergi vård strävar man att dämpa de allergiska symptomen i möjligaste mån. En kontinuerlig och regelbundet upprätthållen vård spelar en nyckelroll.
 
 
Typiska utmaningar vid vår av allergiskt djur är: – att vården inte är tillräckligt regelbunden – att vården inte innefattar något som dämpar den allergiska inflammationen – att vården inte når ner till huden – dålig hygien – att vården inte innefattar alla drabbade hudområden
 

Läs också om sommareksem och allergiska hud hos häst