fbpx

Strålröta

Strålröta

Strålen försvagas av strålröta och inflammeras så småningom. Strålröta uppträder särskilt under våta årstider som hösten. En av orsakerna är smutsigt underlag i box och hage:  urin- och gödselansamlingar bidrar till bildandet av strålröta. Inflammation uppstår och märks som uppmjukning av strålen. Strålen faller sönder och så småningom utsöndras ett svart sekret i strålfåran. Om strålrötan lämnas obehandlad, kan den gå djupare in i hovens vävnader och orsaka kronisk inflammation och kan t.o.m sprida sig till utsidan av hovvävnaden.

Strålröta orsakas vanligen av en bakterie som lever under syrefria förhållanden (anaerob). Därför är regelbunden rengöring av hovarna, torkning och god hygien avgörande som förebyggande vård och vid behandling av sjukdomen.

Strålröta behandlas i samarbete med hovslagaren och vid behov även veterinär. Hovslagaren verkar den mjuka, försvagade och inflammerade strålvävnaden och gör vid behov utrymme / dränage för sekret att rinna bort. Som lokalbehandling används olika bakteriehämmande och antimikrobiella ämnen som t ex kopparsulfat. Målet är att hålla hoven rent och torr. Hovslagaren behöver regelbundet verka strålen under behandlingen.

Behandling av strålen är utmanande och förhållanden som underhåller inflammation kan inte alltid korrigeras eller undvikas. Det finns en risk för kronisk strålröta och att den sprids djupare in i hoven. Strålröta som går djupare in i hoven är svår hantera i stallmiljö. I värsta fall kan strålröta kräva behandling på en klinik. Därför är det extremt viktigt att behandla strålrötan i tid. Att behandla strålröta kan mycket väl ta flera veckor.

Om lokal vård inte hjälper, situationen förvärras, hästen blir halt, svullnad uppstår etc, bör veterinär tillkallas.

Många ämnen som används vid behandling av strålröta kan vara starkt toxiska och skadar och / eller torkar ut strålen. Detta lindrar strålrötan och får den under kontroll, men strålens vävnad kan blir delvis eller nästan helt förstörd. 

SOLHEDS Derma-produkt för strålröta

sädemätä