fbpx

Allergisk klåda orsakad av insekter

Trots att det är härligt med sommar är det tyvärr hudproblemens högsäsong för hästar. Nästan alla hästar som blir bitna av insekter får mer eller mindre allergiska reaktioner.

Symptomen

Vanligtvis syns reaktionen som en kliad svans eller mankam.  Det är viktigt att förstå att så länge djuret utsätts för det som den är allergisk mot har den också symptom. När symptomen ökar och hästen kliar sig regelbundet, kan de  betraktas som sommereksem hästar. Insekter, speciellt svidknott orsakar allergiska symptom som man inte kan undvika till 100%, man kan bara minska symptomen.

Sommareksem upplevs många gånger som en besvärlig sjukdom. Tyvärr händer det att man tror att det handlar om en annan typ av sjukdom eller till och med förnekar att det är sommareksem. Det är svårt att acceptera att hästen har en kronisk hudsjukdom som kräver regelbunden vård. En kliande och symptomatisk häst kan till och med uppfattas som en pinsam, svag individ för aktivt bruk.

Målet med lokal behandlilng

Sommarklåda och även hästar med sommareksem kan hjälpas med bra lokalbehandling. Målet med vården blir då att:

  • Lindra symptomen och underlätta hästens situation
  • Förbättra hudens motståndskraft och tålighet mot knottbett och yttre mekanisk påverkan
  • Undvika följdsjukdomar. Allergisk hud är mottaglig för ytterligare hudproblem (hudinflammation, sår), speciellt om de lämnas utan tillräckligt omvårdnad

Vården av allergi och klåda orsakad av insekter kräver en vårdhelhet för att ge bästa möjliga resultat. Det är viktigt att börja vården i tid, speciellt för hästar med sommareksem lönar det sig inte att vänta tills symptomen dyker upp, utan stärka huden förebyggande med bra lokalomvårdnad.

Undvik det som orsakar allergin

Kan man påverka omständigheterna, så att hagen, betet och stallet hålls så insekts fritt som möjligt?

Öppna blåsiga områden utan stillastående vatten (dammar, vatten i diken) är de bästa hag- och betesmarkerna.

Knott flyger inte i mörker. Det är därför orsak att hålla stallet mörkt under kvällarna och i morgongryningen eftersom knotten är mest aktiva vid dessa tidpunkter. Det innebär att ett mörklagt stall kan vara ett bra alternativ för vissa hästar.

Flug- och eksemtäcken ger många hästar en stor lättnad. Täcket minskar belastningen från insekterna samt ger ett mekaniskt skydd då hästen kliar sig. Då hästen kliar sig är det i första hand täcket som går sönder och i andra hand huden. Man behöver flera eksemtäcken; nr 1 på hästen, nr 2 i tvätten och nr 3 som är under reparation.

Insektsgift och skydd,. Huvudsakligen jagar insekter med sitt luktsinne genom att känna av koldioxiden som djuren utsöndrar. Bromsar skiljer sig något, de jagar sitt byte också via värme. Därför är det svårt att bekämpa bromsar och de är ett större problem för mörka hästar, vars päls/hud blir hetare i solsken.

 EU:s lagstiftning om biocidprodukter förutsätter att alla verksamma ämnen och produkter är registrerade. Processen är komersiellt i princip inte genomförbar för naturämnen. Därför är det ytterst få naturämnen registrerade som biocid insektsmedel.

 Följaktligen får man inte marknadsföra produkter som innehåller oregistrerade ämnen/produkter som insektsbekämpande.

 Det är alltså förbjudet att marknadsföra en naturprodukt som insektskydd, men det förbjuder inte försäljning av en naturprodukt så länge som den inte marknadsförs som insektmedel.

 Hästar med känslig hud är ofta överkänsliga för officiellt godkända insektsgifter, där verksamma ämnet huvudsakligen är en nervgift, t.ex. Permetrin. På marknaden finns det många olika insektsgift och skydd och man får pröva sig fram till vad som passar bäst. Väljer du att göra en egen blandning bör du testa den på din egna hud i solsken. Innan du utsätter hästens känsliga hud för preparatet i en 24/7 situation med fullt solsken.

EU:s lagstiftning om biocidprodukter förutsätter att alla verksamma ämnen och produkter är registrerade. Processen är komersiellt i princip inte genomförbar för naturämnen. Därför är det ytterst få naturämnen registrerade som biocid insektsmedel.

 Följaktligen får man inte marknadsföra produkter som innehåller oregistrerade ämnen/produkter som insektsbekämpande.

 Det är alltså förbjudet att marknadsföra en naturprodukt som insektskydd, men det förbjuder inte försäljning av en naturprodukt så länge som den inte marknadsförs som insektmedel.

 Hästar med känslig hud är ofta överkänsliga för officiellt godkända insektsgifter, där verksamma ämnet huvudsakligen är en nervgift, t.ex. Permetrin. På marknaden finns det många olika insektsgift och skydd och man får pröva sig fram till vad som passar bäst. Väljer du att göra en egen blandning bör du testa den på din egna hud i solsken. Innan du utsätter hästens känsliga hud för preparatet i en 24/7 situation med fullt solsken.

 

Skötsel av inflammatorisk reaktion orsakad av allergi

Själva klådan, den allergiska inflammatoriska reaktionen, kräver vård. Marknadens hittills effektivaste medicin är kortison. Användningen av kortison ska alltid ske i samråd med veterinär. En del naturämnen har också hämmande effekt på inflammatoriska reaktioner orsakade av allergi. Därför kan man få hjälp av naturprodukter, speciellt om vården börjar i ett tidigt skede.

Vid akuta situationer där hästen har kliat huden sårig bör veterinär tillkallas. Veterinären bedömer vilken vård hästen behöver och om kortison behandling krävs.

Kesäihottuma häntä, hangattu

Bromsbett

Det finns många olika slags insekter och en del av dem biter hål i huden. Det är vanligtvis fråga om bromsar. Typiskt angreppsområde är bringa och hals. De här insektsbetten utgör en infektionsrisk eftersom huden är trasig och lätt infekteras. Vårdrekommendationen är antiseptisk tvätt och därefter på torr hud antimikrobisk kräm/ sårolja. Notera att bromsar jagar sitt byte också via värme, vilket gör det svårt för hästen att skydda sig mot dem. Därför är det bra att kunna erbjuda ett skuggit område på betet som ger svalka, vilket redan i sig hjälper vid bromsproblem.

Djurens vårdprodukter

Man bör vara noggrann vid val av djurvårdsprodukter, även när det gäller naturprodukter. Säkra och effektiva djurvårdsprodukter är ingen självklarhet på marknaden. Enligt myndighetsföreskrifter är djurvårdsprodukter tekniska produkter, vilket innebär att djuret är juridiskt sett en vara. Produktsäkerheten som krävs av myndigheterna för djurprodukter är samma som för till exempel målarfärg. Produkterna kan innehålla ingredienser som är skadliga för djur och helt olämpliga för en vårdprodukt. Tillverkaren bestämmer själv sin egen kvalitets- och produktsäkerhetsnivå. Djuren är alltså inte skyddade enligt lag som vi människor är genom kosmetiklagen (schampo, hudvårdsprodukter mm).

Undvik produkter utan innehållsförteckning och som innehåller varningssymboler för kemikalier (frätande, brandfarliga ämnen mm). Välj produkter med information om tillverkarens kvalifikationer inte bara anonyma experter och utalanden. Ett välkänt varumärke är ingen garanti för produktsäkerhet, inte heller att produkten är naturlig.

Du kan läsa mer om produktsäkerhet här.

Författaren

 Biokemist Saija Pihkanen

Utexaminerad Filosofie magister vid Helsingfors Universitet

Tidigare erfarenhet:

Forskare i Veterinär högskolan, tf. överassistent i biokemi.

Internationell ledarskapsposition inom Läkemedels- och Bioteknikindustrin i mer än 20 år. Professionell läkemedelsutveckare.

Utvecklare av SOLHEDS produktserie.

Klinisk studie av sommareksem, presenterad på veterinär dagarna 2015, Helsingfors. 

Instruktioner för hästskötare om sommar eksem. 

SOLHEDS produkterna är ursprungligen utvecklade för att vårda den egna hästens sommareksem och hundens hotspot samt författarens egna problem hud.

Utforskat hästars sommareksem och naturmedicin över 20 år, samt vårdat över 200 hästar med sommareksem.

Suomen Ratsut ry (Finska Hästar rf) beviljade 2018 hästens välfärdspris till Saija.