fbpx

Allergisk hud (tex. sommarexem)

Kliande hud är ofta det första och vanligaste tecknet på allergi i hundar, hästar och katter. Allergi betyder överkänslighet mot främmande, men ofta harmlösa, ämnen. Vid allergi överreagerar immunförsvaret och startar en ”renande” inflammationsreaktion för att bli av med det främmande ämnet. Eftersom inflammationen är ”onödig” är den enbart till skada för kroppens vävnader. Den allergiska reaktionen visar sig som hetta eller rådnad i huden och med tiden som svullnad, förtjockning och förhårdnad av huden. Hos sällskapsdjur förvärras inflammationen av att djuret slickar det angripna området. Den kroniska klådan gör att djuret skrapar och gnuggar sig, vilket orsakar ytterligare skada på huden och sekundära inflammationer (till följd av det primära problemet).

Allergi kan orsakas av insekter, födoämnen, solljus, kemikalier och otaliga andra faktorer. Utred med hjälp av en veterinär vilka ämnen ditt djur är allergiskt för. I första hand strävar man att utesluta och undvika de faktorer som framkallar allergin. De mest utsatta kroppsdelarna hundar är tassarna, öronen, ljumskarna och ansiktet. Hos katter drabbas öronen, tasslederna, ”armhålorna”, ljumskarna, mellanrummen mellan tårna och ansiktet. Allergin bryter vanligen ut vid ung ålder. Om man inte vårdar allergin blir den värre. Allergisk hud är annars också känslig, vilket man bör ta hänsyn till, och inte i onödan utsätta den för mekanisk och kemisk påfrestning.

Läs från sektionen djurens tvätt instruktioner för skonsam och hudvänlig tvätt.

Med hjälp av en veterinär får du en helhetsbild av ditt djurs åkomma och kan på basen av detta bestämma bästa möjliga vård.

Skriv ut instruktioner i PDF-format:

Video instruktioner

Råd vid användning av SOLHEDS naturprodukter som stöd vid allergiska symptom på hud.

Behandling av allergisk hud hos djur (tex. sommarexem)

Vid vård av allergi är det viktigaste att man undviker det som framkallar allergin. I sommareksem betyder detta att undvika knott och hos allergiska hundar med matallergi börjar man eliminera matvaror. Alltid lyckas det inte och då kan man med hjälp av immunterapi försöka att lösa problemet genom att så småningom härda djuret mot allergenen. Immunterapi finns inte ännu rutinmässigt att få för djur. Eftersom det drabbade organet vid allergi är huden, bör man sköta väl om den. Till god hudvård hör att huden hålls ren och att man upprätthåller fuktbalansen med hälp av ett bra lotion samt att man vårdar allergisk inflammation. Den effektivaste vården mot den egentliga allergiska inflammationen är glukokortikosteroider. Glukokortikosteroid eller kortison är ett anti-inflammatoriskt ämne som dämpar den allergiska inflammationen. Kortison finns att få både som hudkräm samt som systemisk medicinkur, men båda kan tyvärr ge allvarlig biverkningar. Under uppsikt av veterinär är kortison ändå ett bra läkemedel och tills vidare det enda som finns att få mot akut allergisk inflammation.

För allergisk hud finns det både systemiska läkemedel och lokalt vårdande medel. Standard vård är kortisonbaserad och fettsyror. Effekten av antihistamin på djur har inte vetenskapligt kunnat entydligt bevisas. Många veterinärer har ändå konstaterat att det i vissa fall hjälper. Med hjälp av homeopati har man också lyckats lindra symptomen hos en del djur. Trots systemisk vård kräver huden också bra vård lokalt. Systemisk vård allena räcker alltså inte. Det hjälper inte med antihistaminkurer om inte antihistamin har någon inverkan på djuret. Man riskerar bara negativa bieffekter av överdosering. Med tvätt, genom vilken man strävar att avlägsna såväl allergener som de allergiframkallande ämnena, minskar man påfrestningen av mikrober samt lugnar och sköter huden. Vid upprepad tvätt av allergisk hud räcker ofta enbart vatten. Då påfestar man inte huden i onödan med tvättmedel och kemikalier. I vårdhelheten ingår också hudkräm som sköter och lugnar huden. Vid vård av allergisk hud bör man undvika att använda tjocka och feta krämer som drar åt sig smuts.

Sidoeffekter till hudallergi är de sekundärinflammationer som uppstår i sår som orsaks av att djuret skrapar och kliar sig. Dessa inflammationer sköts enlig anvisningar för skötsel av hudinflammation och sårvård.

Ett allergiskt djur blir inte fri från symptom om det kontinuerligt utsätts för allergenen. Tex. vid sommareksem, så länge det finns knott har hästen symptom och så länge en hund med veteallergi utsätts för vete har den symptom. I holistisk allergi vård strävar man att dämpa de allergiska symptomen i möjligaste mån. En kontinuerlig och regelbundet upprätthållen vård spelar en nyckelroll.

Typiska utmaningar vid vår av allergiskt djur är:
– att vården inte är tillräckligt regelbunden
– att vården inte innefattar något som dämpar den allergiska inflammationen
– att vården inte når ner till huden
– dålig hygien
– att vården inte innefattar alla drabbade hudområden