Katter

Katters ämnesomsättning skiljer sig från hundars. Katternas lever förmår inte rena alla de ämnen som finns i eteriska oljor, på samma sätt som hundars lever förmår. De flesta eteriska oljor är giftiga för katten då de från blodomloppet samlas i levern. Därför bör man vara försiktig vid användning av eteriska  oljor på katt. Via huden kan skadliga mängder tas upp som katten inte förmår avlägsna från kroppen.  Därför är det viktigt att kontrollera innehållet på alla produkter som finns på marknaden som innehåller eteriska oljor. Av SOLHEDS-produkterna lämpar sig Derma4 Gentle shampoDerma7 Sun ShieldDerma9 Luxury Shine&care & Derma10 Heel Balm bra för katter och kan tryggt användas. För övriga produkter bör försiktighet iaktas. Man ska bara använda produkten i liten mängd på begränsat hudområde så att inte skadliga halter uppstår samt hålla katten under uppsikt medan behandling pågår. Om eteriska oljor sugs upp i skadlig mängd i blodomloppet märks det som illamående eller svaghet. Med SOLHEDS-produkter är risken dock inte stor.