Vård av frisk hud

Eftersom hudens struktur och funktion är liknande hos katt, hund och häst, är också hudvården densamma. Skillnaden i vården mellan djuren beror närmast på deras beteende och levnadsförhållanden. Eftersom katter och hundar vårdar/slickar sig måste man ha nogrann koll på vårdprodukternas innehåll. Speciellt hos katter vars ämnesomsättningn inte på samma sätt som hos hundar klarar av att bryta ner de flesta i aromaterapeutiska oljornas olika ämnen. Bra hudvård förutsätter att man kontrollerar djurets hud regelbundet. För att känna igen skadad hud bör man veta hur frisk hud känns och ser ut.

Grundförutsättningen för frisk hud är rätt utfodring, tillräcklig utevistelse och motion.