Typiska hudproblem

Hudproblem upptäckes vanligen som klåda, rodnad, mjäll, värme, avslitet hår, hudförhårnad och/eller att djuret kliar och skrapar sig. Alla dessa symptom är typiska för olika hudsjukdomar som kan bero på parasitangrepp, allergi, yttre skadegörare, skada och/eller inflammation. Många olika mikrober (bakterier, virus, svamp) kan orsaka inflammation. Det vetenskapliga namnet för dessa hudsjukdomar är dermatitis.

Med hjälp av en veterinär får du en helhetsbild av ditt djurs åkomma och kan på basen av detta bestämma bästa möjliga vård.

Enligt djurskydsslagen har ägaren ansvar för djurets hälsa, välbefinnande och vård vid sjukdom. Alla sjukdomar kan inte botas och om situationen är allvarlig och obotlig är det ibland barmhärtigast med eutanasi.

Vad man skall komma ihåg gällande beksrivna typer av hudproblem, är att den bakomliggande sjukdomsmekanismen och hudens grundstruktur är likadan för såväl katt, hund, häst som för människa. Därför är vården så gott som identisk. En bra grundregel är att preparat som djurägaren inte själv skulle sätta på sin egen hud, skall man inte heller använda på djuret.