Produktinformation

Om SOLHEDS’ produkt utveckling

Bevisat effektiva naturprodukter för hud, päls, tagel och vård av problemhud. Produkterna är lämpliga för känslig hud, tävlande djur (ingen karens) samt för djurägare som föredrar ett ekologiskt alternativ.

Produktutveckling sker alltid först genom undersökning och stöd i vetenskaplig litteratur om själva sjukdomen och därefter vetenskapligt dokumenterad vård. I nästa steg söks naturliga substanser som har vetenskapligt bevisad effekt. För att produkten ska ha effekt och vara säker ska dessa naturliga substanser t.ex. eteriska oljor förekomma i rätt dosmängd och kvalitet. SOLHEDS – vårdserien har testats kliniskt och klinisk bedömning är gjord av oberoende veterinär. Notera att produkter som innehåller naturliga oljor har vanligtvis en kraftig doft och färg, det gör det lätt att skilja dem från syntetiska oljor som finns på marknaden. Pga den starka doften bör produkterna inte användas i direkt närhet eller på av hundens nos. SOLHEDS-produkter är inte läkemedel.

Råvaror

Alla Derma-produkter är tillverkade av noggrant utvalda, rena naturliga råvaror. Växtoljorna som vi  använder är alltid färska. Halterna   i de verksamma ämnena i  råvarorna analyseras alltid för att vi ska kunna  garantera en jämn kvalitet i slutprodukten trots en naturlig variation i växterna som de är framstälda  av.  I SOLHEDS-produkter används inga petrokemiska produkter, parabener eller syntetiska doft-/färg ämnen. Kemikalisk irritation är därmed minimerad, vilket gör att produkterna är lämpliga för känslig hud. Petrokemiska produkter som t.ex. vaselin, paraffin och mineraloljor är enkla att formulera, billiga och ger sällan allergiska reaktioner. Men de är ofta kladdiga, samlar lätt smuts och det uppstår ett anaerobiskt/syrefritt tillstånd genom att de blockerar hudens förmåga att andas och befrämjar då tillväxten av oönskade anaerobiska mikrober (t.ex. bakterier) .

T ex är petrokemiska produkter förbjudna i naturkometiska produkter för människor. Vi har valt att följa kriterierna för naturkosmetik då det inte finns något sådant regelverk för djurprodukter. Därför innehåller inte Derma-produkterna heller några parabener eller syntetiska doft eller färgämnen. Allt för att minimera hudirritation av kemikalier. Det gör att produkterna är mer passande för en känslig hud.

Värt att notera är att även naturliga ämnen kan framkalla en allergisk reaktion. Finns det en allergi mot en viss  växt finns det skäl att undvika produkter den växtens olika delar används som råvara. SOLHEDS Derma-seriens produkter är biologiskt nedbrytbara.

Formulering

Den slutliga formen av produkten spelar en viktig roll vid behandling av hudproblem. Vid formuleringen av SOLHEDS-produkter har man tagit i beaktande att krämen/lotionen är lätt att applicera och absorberas lätt av huden. Schampona är formulerade så att de är lätta att skölja ur pälsen och de tvätt effektiva ämnena är milda, vegetabiliska, nonjoniska tensider. Innehåller inga hårt tvättande anjoniska sulfater. Produkternas pH är ~7, vilket är närheten av hästens, hundens och kattens huds pH värde.

Förvaring

Produkterna förvaras bäst om de hålls skyddade från ljus och stora temperaturskillnader. Lämplig förvaringstemperatur är 10 – 25 ºC. Med hjälp av förpackningens spetskapsyl  kan produkterna lätt och noggrant doseras direkt på symptom områdena utan spill.

Produkterna innehåller inga av FEI eller av Kennelförbundet förbjudna ämnen, produkterna har ingen doping karenstid. Observera att nationella begränsningar måste kontrolleras, t.ex. i Sverige har Aloe Vera 96h karenstid.

Läs mera av produkter.

Möjliga bieffekter

Hudirritation är en ganska vanlig bieffekt av olika läkemedel, speciellt produkter som appliceras lokalt. Det kan vara svårt att med säkerhet fastställa vad hudirritationen beror på. Det finns ofta  faktorer som man inte  tänker på som kan påverka. Omgivning, utfodring, stress, medicinering, hudfuktighet, sårbildning, hygien mm. Också ämnen i eventuellt tidigare applicerade preparat som finns kvar på huden kan orsaka en samreaktion med nya preparat.

Om hudirritationen är allvarlig bör man alltid kontakta veterinär. Dessutom  bör man kontakta återförsäljaren eller tillverkaren av preparatet för att utreda orsaken. All feedback är mycket värdefull för tillverkaren och möjliggör vidareutveckling av produkten och avlägsnande av oönskade bieffekter. Av produkten orsakad bieffekt kan fastställas under kontrollerade förhållanden på ren hud. Beaktas bör att 100% allergifria preparat inte existerar.

Det är mycket viktigt att man vid inköp av vårdprodukt läser förpackningstexten , speciellt om man vet att djuret är allergiskt eller har känslig hud. Produktens 1) användingsområde 2) bruksanvisning 3) förvaringsinstrukstioner 4) innehåll/råvaror 5) varningar bör framgå av produktens etikett. Tillverkarens instruktioner bör efterföljas. Om huden är känslig är det rekommendabelt att pröva produkten på ett litet och rent hudområde för att kontrollera eventuell överkänslighet.

På SOLHEDS produkter hittar du de första fyra nämnda punkterna. SOLHEDS produkterna har ingen varnings text eftersom produkterna inte innehåller något som är skadligt och varningar behövs ej tack vare de högklassiga ingredienserna.

Ständig produktutveckling pågår för att öka produkternas säkerhet och effektivitet . I SOLHEDS produkter används inga parabener, aldehyder (metyl) –isotiatsolinon eller andra konserveringsmedel som ofta irriterar huden. Naturprodukter är känsliga och far lätt illa och förutnämnda konserveringsmedel används därför ofta i vårdprodukter för djur. Men tack vare gedigen produktutveckling har vi lyckats formulera våra produkter så att de är hållbara på ett hudvänligt sätt och även uppfyller de högre kraven som ställs på naturkosmetika för mänskor.

Produkt Tabell

Hudproblem är i de flesta fall indelade i allergisk överkänslighet och hudinfektioner. Den vanligaste hud allergin hos häst är sommar eksem och en vanlig infektion är mugg. De båda delar i princip samma vård , schamponering och lämplig hudkräm/salva. Syftet med tvättning är att tvätta bort allergener, minska mikrobiell belastning, lugna och vårda huden. Således är schamponeringen är viktig del av en framgångsrik vårdplan. Samma gäller hundars allergier och hudinfektioner (tassinflammation, hotspot).

I tabellen kan ibland finnas flera kryss på samma produkt t ex. svårighetsgraden och graden av infektionen indikerar vilken av produkterna, Derma2 Calming serum eller Derma5 kräm skulle kunna vara lämplig. Vid kronisk sjukdom eller kontinuerlig användning är Derma2 serum bättre lämpad i den dagliga behandling och för att komplettera vården av huden eller vid mer akut infektion är Derma5 kräm mer lämplig. Derma1 Skin care schampo är ett utmärkt schampo för hudvård medan Derma4 milt schampo är ett utmärkt schampo för päls, man och svans.